Aktiviteter

Observera nu har alla medlemmar i föreningen möjlighet att deltaga i fågel/småviltsjakterna under säsongen

till en kostnad om 150:-/tillfälle.Obs, glöm inte att inbetala medlemsavgiften för 2020

300:- enskild medlem, 400:- familj, se nedan för bg.nr.


De som är med i Jaktsektionen skall betala in

2000:- senast 31/5

Bankgiro: 891-0028


Obs, en förstärkning om ansvaret är att.

Ovillkorligen skall gällande jaktkort, giltliga vapenlicenser

samt ansvarsförsäkring visas upp vid bockalottningen.

Annars blir er jaktavgift återbetald omgående.

Ni måste även redovisa att ni har uppfyllt skjutkraven

för Per Jönsson senast vid bockalottningen.


 

Väl mött!

Ordförande Mikael Pal

Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Mikael Palm

tel: 070- 9788383

email: mickepalm_83@hotmail.com

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING