Jakt
Småviltsjakt hösten 2012

Jakt


Vi bedriver jakt på våra marker enligt gällande lagstiftning i utbildningssyfte, för viltvårdens skull och givetvis för vår rekreations skull.

Jakten bedrivs av medlemmarna i jaktsektionen som består av 25 personer.


För säsongen 2020 kommer det finnas möjlighet för övriga medlemmar att deltaga på ett antal småviltsjakter

detta till en kostnad av 150:- per tillfälle. Kontakta Mikael Palm för mer information

Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Mikael Palm

tel: 070- 9788383

email: mickepalm_83@hotmail.com

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING