Om Oss
Råbock

MedlemsskapFöreningen är öppen för alla som bor i Klippans Kommun,

jaktsektionen består av 25 medlemmar och till denna finns en kölista.

Till jaktsektionen har jägare med nytagen jägareexamen och nyinflyttade till kommunen företräde.

För medlemsskap i föreningen och ställa sig i kön för jaktsektionen ta kontakt med

ordförande Carl-Johan Gustavsson tel. 070-922 35 32

Medlemsavgift i föreningen för år 2019 är 300:- för enskild medlem och för familjemedlemsskap 400:-.För att vara med i Jaktsektionen är avgiften för 2019/2020 3000:- för vuxen och för ungdommar upp till och med 21 år 3000:-

Föreningen är ansluten till Svenska Jägareförbundet http://jagareforbundet.se/

och tillhör Norra Åsbo Jaktvårdskrets http://www.norraasbojvk.n.nu/

Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Carl-Johan Gustavsson

tel: 070-922 35 32

email: carl-johan.gustavsson@vasakronan.se

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING