Förtroendevalda
Räv på Åbygården 2011


Styrelsen 2018Ordförande: Carl-Johan Gustavsson tel. 070-922 35 32

Vice ordförande: Mikael Palm tel. 070-978 83 83

Sekreterare: Jonas Olsson tel. 070-991 91 42

Kassör: Mikael Palm tel. 070-978 83 83

Ledamot: Per Jönsson tel: 0435-440085       


    

Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Carl-Johan Gustavsson

tel: 070-922 35 32

email: carl-johan.gustavsson@vasakronan.se

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING