Länkar

Länkar som kan vara intressanta


Jägarorganisationer:

Rådjurskid på Åbygården 20130516Svenska Jägareförbundet http://jagareforbundet.se/

Jägareförbundet Skåne http://jagareforbundetskane.se/

Norra Åsbo Jaktvårdskrets http://www.norraasbojvk.n.nu/

Skytte:

Susegården http://www.susegarden.s/

Söderåsens shooting events http://www.shootingevents.se/


Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Carl-Johan Gustavsson

tel: 070-922 35 32

email: carl-johan.gustavsson@vasakronan.se

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING