Jakt
Småviltsjakt hösten 2012

Jakt


Vi bedriver jakt på våra marker enligt gällande lagstiftning i utbildningssyfte, för viltvårdens skull och givetvis för vår rekreations skull.

Jakten bedrivs av medlemmarna i jaktsektionen som består av 25 personer.


Från säsongen 2015/16 kommer det finnas möjlighet för övriga medlemmar att deltaga på ett antal småviltsjakter

detta till en kostnad av 150:- per tillfälle.

Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Carl-Johan Gustavsson

tel: 070-922 35 32

email: carl-johan.gustavsson@vasakronan.se

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING