Aktiviteter

Observera nu har alla medlemmar i föreningen möjlighet att deltaga i fågel/småviltsjakterna under säsongen

till en kostnad om 150:-/tillfälle.Obs, glöm inte att inbetala medlemsavgiften för 2018

300:- enskild medlem, 400:- familj, se nedan för bg.nr.


De som är med i Jaktsektionen skall betala in senast 31/5

3000:- för senior och för ungdomar 3000:-

Bankgiro: 891-0028


Obs, en förstärkning om ansvaret är att.

Ovillkorligen skall gällande jaktkort, giltliga vapenlicenser

samt ansvarsförsäkring visas upp vid bockalottningen.

Annars blir er jaktavgift återbetald omgående.

Ni måste även redovisa att ni har uppfyllt skjutkraven

för Per Jönsson senast vid bockalottningen.


 

Väl mött!

Ordförande Carl-Johan Gustavsson

Vi vårdar det vilda.

Andjakt vid våra åar
Grisjakt
Rävjakt
Bockjakt
Andjakt
Hundträning

Kontaktinfo:

 c/o Carl-Johan Gustavsson

tel: 070-922 35 32

email: carl-johan.gustavsson@vasakronan.se

http://kjvf.se

Bg.nr: 891-0028

KLIPPANS JAKT & VILTVÅRDSFÖRENING